“Хүүхдийн эрх-Эрүүл, аюулгүй, ногоон сургалтын орчин” цахим хэлэлцүүлэг

2021-04-11

“Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-Байгаль орчны залуу сурвалжлагч” хүүхэд, залуучуудын хэлэлцүүлэг

2021-04-08

Улирал тутмын цахим сонин №1

2020-02-06

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ-II” ТӨСӨЛД СОНГОГДСОН СУРГУУЛИУДИЙГ ДЭМЖИН АЖИЛЛАХАА ИЛЭРХИЙЛЛЭЭ

2021-01-21

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II" төслийн сургалт болов

2020-11-11

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II" төслийн нээлт боллоо

2020-09-15